kiemtrasoserialnumbertrenlaptop1

Kiểm tra số Serial trên Máy tính xách tay rất đơn giải [24/04/2012]

Rất đơn giản, đầu tiên bạn vào menu Start > Run (đối với Windows XP), gõ cmd và nhấn Enter; hoặc gõ trực tiếp từ khóa cmd lên khung tìm kiếm (đối với Windows Vista/7) và nhấn Enter.

Trên cửa sổ Command Prompt hiện ra, bạn gõ cú pháp wmic bios get serialnumber rồi nhấn Enter.

Ngay lập tức, số serial của Máy tính xách tay sẽ hiển thị ngay bên dưới mục SerialNumber.Ngoài ra, bạn cũng có thể kiểm tra tên máy bằng cú pháp wmic csproduct get name, và nhấn Enter. Tên máy sẽ hiển thị bên dưới mục Name.

Sưu tầm

  • sieu_thi_ruou_ngoai
  • bannerruoungoaiboucvabomygif
  • viet_in_in_offset